Privacybeleid

PRIVACY

Privacyverklaring Anima Eterna Brugge

Anima Eterna Brugge respecteert je privacy. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, bij ons solliciteert of bij ons tickets koopt, hoe we met deze gegevens omgaan en informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u ingeschreven bent op een van de nieuwsbrieven of behoort tot onze community.

Anima Eterna Brugge is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt echter alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemenere zin vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens: 

Vzw Anima Eterna Brugge
Ezelstraat 122, 8000 Brugge
tel: 050 / 95 09 29 e-mail: info(at)animaeterna.be

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Anima Eterna Brugge zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Het aankopen van tickets of het gebruik maken van de diensten van het Anima Eterna Brugge – waaronder de website – houden in dat je akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Doeleinden van de verwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het functioneren van de website, de analyse van je bezoek, het versturen van nieuwsbrieven, het onderhouden van relaties, het verwerken van aanvragen en bestellen van goederen en diensten waaronder ticketing en de daarbij horende verwerking en verdere opvolging, om te informeren over de jaarplanning, de programmatie, de CD-releases en alle activiteiten binnen de werking van de vzw, om informatie te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke privacy-instellingen, desgewenst onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of andere informatie over producten en diensten te versturen en het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 

Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

  1. Bij gebruik van de website verzamelen wij voornamelijk functionele informatie.
  2. Bij registratie op onze nieuwsbrief slaan wij ook de volgende, meer persoonsgebonden informatie op: algemeen: e-mailadres, postcode, voornaam en naam. In functie van de toepassingen waarvan u met Anima Eterna Brugge gebruik maakt, kunnen – steeds met uw toestemming – aanvullend volgende gegevens worden verwerkt: naam, voornaam, straatnaam, postcode, land, telefoonnummer, profielfoto, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, taal waarin u wenst aangesproken te worden. in specifieke gevallen (vb musicus, medewerker) :
    • identiteitsgegevens – identiteits- of paspoortnummer
    • rijksregisternummer
    • bankgegevens
  3. Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld telkens wanneer u onze website of social media gebruikt (bvb bij een “like”).
  4. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als je op de website of andere social media van Anima Eterna Brugge, per e-mail of telefonisch tickets en/of abonnementen bestelt, een offerte aanvraagt, inschrijft op onze nieuwsbrieven, magazines of vraagt om brochures te ontvangen, als je komt solliciteren of ons een e-mail stuurt voor meer informatie zal je gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen verlenen, om je bestelling te kunnen verwerken of vraag te kunnen behandelen. 

Bij sollicitaties worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en voornaam, geboortedatum, e-mail- en postadres, telefoonnummer, eventueel een foto en een CV en bijhorende motivatiebrief. Persoonsgegevens van sollicitanten worden enkel gebruikt voor wervingsdoeleinden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet uitgewisseld met derden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. Wij gebruiken alleen Google Analytics-cookies om geanonimiseerde gebruiksstatistieken van deze website te raadplegen. Onze ticketwebsite maakt verder ook gebruik van een cookie om je inlogstatus en je winkelmandje te bewaren tijdens je bezoek aan onze website. Je kan cookies uitzetten via je browser, maar hou er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken. Uw bezoek aan onze sites/social media platformen wordt ook gemeten aan de hand van logbestanden. Deze bestanden worden enkel gebruikt om anonieme bezoekerscijfers van de website bij te houden. Functionele en performance cookies: Google Tag Manager, Google Universal Analytics, Add This gebruiken third party cookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over je gebruik van de website. Deze informatie dient om de inhoud van de website te verbeteren, de gebruiksvriendelijkheid ervan te optimaliseren en in te spelen op de noden van onze bezoekers. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruikers mogelijk om de inhoud van de bezochte website te delen via sociale media.

 

Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

  • De gegevens die u aan Anima Eterna Brugge geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :
   • het verzorgen van de internetomgeving (vb. webhosting)
   • het verzorgen van de IT-infrastructuur
   • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
   • de ticketreservaties en -afhandeling voor concerten en ateliers
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers. Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Anima Eterna Brugge strikt te respecteren. Zij handelen enkel op onze instructie en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

 

Hoe kan je je gegevens beheren of verwijderen?

  • U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.
  • Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info(at)animaeterna.be.

 

Als je je gegevens volledig wil laten wissen, kan je hiervoor contact opnemen via hetzelfde adres. Wij verwijderen dan je gegevens uit onze systemen.

 

Gebruik van sfeerbeelden voor marketingdoeleinden

Tijdens onze concerten en events worden regelmatig algemene sfeerbeelden gemaakt van het publiek. Deze sfeerbeelden kunnen door Anima Eterna Brugge worden gebruikt voor marketingdoeleinden. U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Anima Eterna Brugge maakt gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. We versturen geregeld informatie over onze actuele programmatie, zowel op papier als elektronisch. Je kan je hier steeds op in- of uitschrijven.

 • Nieuwsbrieven per e-mail: 1 tot 2x per maand. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je steeds de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven.
 • Brochures per post: 1 tot 2 keer per jaar versturen wij een brochure ivm onze programmaties. Je ontvangt deze brochures op basis van je inschrijving, je concertbezoek of wanneer je een belangrijk contact bent voor de organisatie. Je kan je steeds uitschrijven voor postmailings door je contactvoorkeuren aan te passen door een e-mail te sturen naar info(at)animaeterna.be.
 • Praktische info-mail: Enkele dagen voor ieder concert (waarvoor je een ticket kocht) kan je een e-mail ontvangen met alle nodige praktische informatie aangaande je concertbezoek.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle software, databanken, teksten, audio, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en andere informatie op de Website (‘Informatie’) of onze social media platformen zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Anima Eterna Brugge of derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Anima Eterna Brugge de Informatie te reproduceren (behoudens tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op rechtmatig gebruik zonder zelfstandig economische waarde), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

Wij stellen alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via de hierboven meegedeelde contactgegevens. Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

Bewaartermijn
Anima Eterna Brugge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk niet langer dan 10 jaar.

Hoe worden je gegevens bewaard en beveiligd?

Je gegevens worden opgeslagen en bewaard in streng beveiligde datacenters die beheerd worden onze leveranciers van het gebruikte ticketing-, IT-, plannings- of ERP/CRM-systeem. 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Belgische wetgeving is van toepassing op de Website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

 

Wijzigingen privacybeleid

Anima Eterna Brugge behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen en zal de wijzigingen publiceren op zijn website. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum van de laatste wijziging.

Laatste wijziging: 06.08.2019

=======================

Privacy statement Anima Eterna Brugge vzw  – English

This privacy statement has been drawn up by Anima Eterna Brugge vzw. Anima Eterna Brugge vzw is located at the address Ezelstraat 122, 8000 Brugge, Belgium. Anima Eterna Brugge vzw can also be reached via: www.animaeterna.be or info(at)animaeterna.be , +32 50 95 09 29. Background and contents of this privacy statement: Anima Eterna Brugge vzw is aware that appropriate processing of personal data is of great importance. Processing is about everything that can be done with personal data, from saving to destroying. The General Data Protection Regulation (GDPR) lists ‘collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction’ as examples of processing data. In this privacy statement you can read which personal data Anima Eterna Brugge vzw processes and with which purpose we process data. The way in which Anima Eterna Brugge vzw operates is in accordance with the GDPR. This privacy statement is structured as follows: 1. Controller 2. Personal data that we process; 3. Special and / or sensitive personal data that we process; 4. Purpose of data processing; 5. How long we store your personal data; 6. How we protect your personal data; 7. Sharing your personal data with third parties; 8. Cookies, or similar techniques, that we use 9. View, modify or delete your personal data 10. Submitting a complaint 11. Updating our privacy statement 1. Ann Truyens is the Executive Director of Anima Eterna Brugge vzw and can be contacted for questions about the way in which data are processed. She can be reached via the contact details above. 2. Personal data that we process Anima Eterna Brugge vzw processes your personal data for the services we provide and/or because we obtained your personal data in the context of an investigation or other assignment. Below is an overview of examples of the personal data we process:  First and last name(s) Sex Date of birth Place of birth Nationality Information on proof of identity (e.g. document number) (Former) address details Privacy Statement Anima Eterna Brugge vzw (10 December 2018) 2 Telephone number (both business and private) E-mail address Location data (e.g. during observation) Bank account number(s) Information on partner and other family members Details of companies in which you are involved Payment experiences and credit information Salary data Training data (diplomas, certificates, etc.) Cadastral data Work history (including on the basis of curriculum vitae) Current job License plate(s) IP address Video recordings Photos and images Sound recordings Social media(posts) Website(s) Please note: Anima Eterna Brugge vzw does not process all personal data listed above in all cases. The personal data we process, depends on the nature and purpose of the assignment we carry out. Anima Eterna Brugge vzw processes personal data provided to us by you or by our client. In addition, Anima Eterna Brugge vzw also collects personal data from public sources. To execute our agreements; For sending invoices and making payments; Establish and manage the relationship with our customers (e.g. newsletter); Expanding our services (e.g. newsletter, marketing); If we are legally obliged to do so, such as information we need for our tax return; To answer your questions or to handle your complaints via social media, e-mail, by mail or by telephone; To process applications. Privacy Statement Anima Eterna Brugge vzw 3 Anima Eterna Brugge vzw processes personal data solely on the basis of the principles stated in the GDPR. 5. How long we store your personal data Anima Eterna Brugge vzw does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purpose(s) for which your data is collected. We use the following retention periods for the following categories of personal data:  Customer and business relations: up to ten years after execution of the assignment, unless the law prescribes to keep them for a longer period. During this period it may be necessary that we still contact you or perhaps you would like to make use of our services again. Your contact details can also be kept longer if you have indicated that you wish to remain informed; Contact form or e-mail: if you fill in a contact form on the website, or send us a question by email, we will only use your data to contact you and to handle your question or complaint. This data is not saved unless you become a client/sponsor/community-member/subscriber of Anima Eterna Brugge vzw. 6. How we protect your personal data Anima Eterna Brugge vzw has taken appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification of your personal data. Data carriers in use at Anima Eterna Brugge vzw, its employees and any third parties involved are protected against unauthorized access. The digital data carriers on which personal data is stored are secured with encryption. Anima Eterna Brugge vzw also uses encrypted data transmission when exchanging data (both sending and receiving) with third parties. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us. 7. Sharing your personal data with third parties Anima Eterna Brugge vzw will not sell your information to third parties and will only provide this information to them if this is necessary for the execution of our agreements or to comply with a legal obligation. Anima Eterna Brugge vzw has concluded a processor agreement with companies that process your data on our behalf, to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Anima Eterna Brugge vzw remains responsible for these processing operations. 8. Cookies, or similar techniques, that we use Anima Eterna Brugge vzw uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. Anima Eterna Brugge vzw websites can show links to external websites and organizations. Anima Eterna Brugge vzw Privacy Statement Anima Eterna Brugge vzw 4 has no responsibility with regard to the use of your personal data by those organizations. Always read the privacy statement of the website that you visit. 9. View, modify or delete your personal data You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Anima Eterna Brugge vzw. You also have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold in a digital file to you or another organization. You can request access, correction or deletion; a request for the transfer of your personal data; withdrawal of your consent; or object to data processing by sending an e-mail to info(at)animaeterna.be . To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Your photo, passport number and social security number can not be visible on this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. 10. Submitting a complaint If you believe Anima Eterna Brugge vzw has made a mistake while performing its work, you can file a complaint. The director of Anima Eterna Brugge vzw will deal with your complaint, hear about your complaint and will make a decision about your complaint. If you believe that your complaint has not been dealt with satisfactorily after completion of the procedure, you can send a complaint to the Belgian national supervisory authority (de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) ) within 6 weeks of receiving the decision of the director of Anima Eterna Brugge vzw. 11. Updating our privacy statement Anima Eterna Brugge vzw reserves the right to change this privacy statement at any time. Changes will be published on our website. We recommend that you regularly visit our website for the most recent version of this document. Copyright & Trademarks: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, audio, video’s, files, designs, arrangements etc.) on this website of Anima Eterna Brugge are owned by Anima Eterna Bruges or one of its partners and are protected by copyright and other protective laws. This statement has been drawn up in both Dutch and English. If the English version shows differences with the Dutch version, we adhere to the Dutch version of this statement.