Pilootproject nalatenschappen kunstenerfgoed

Beeldmateriaal ter illustratie bij het pilootproject “Het borgen van de historische uitvoeringspraktijk van Anima Eterna Brugge. Immaterieel erfgoed verder laten leven via beeld en geluid”. Per instrumentengroepen die worden geïnterviewd, werd een selectie beelden gemaakt alsook een verzameling van inspiratiebronnen er verduidelijking van het format.